Grafische vormgeving

Bob Hes

Bob Hes is een hobby en kunstschilderartikelenwinkel in Heemskerk. Die bestond in 2019 60 jaar! Ik ontwierp voor hen een bekerbedrukking. De bekers werden uitgedeeld aan klanten. Eerder maakte ik een keer de foto van het echtpaar wat de winkel runt, die gebruikte ik nu om het ontwerp te maken.